Yeni Anayasa Taslağı (Sosyal güvenlik hakkı) -2-

edevletkapisi

Sosyal güvenlik hakkı
Madde 34-(1) Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
(2) Hiç kimse sosyal güvenlik sistemiyle bağlantısı olmaksızın çalıştırılamaz.
(3)Devlet, sosyal güvenlik hakkının kullanılmasını sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve buna uygun sosyal güvenlik sistemini kurar.
(4) Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimlerinin, malûl ve gazilerin, engellilerin, yaşlıların, korunmaya muhtaç çocuklar gibi toplumsal anlamda güçsüz kesimlerin sosyal güvenlik hakkından yararlanmaları için gerekli özel önlemleri alır.
Not: Ev kadınlarına ilişkin ayrıca bir hükmün bu maddede yer alması hususunda BDP ısrar etmektedir.
Gerekçe notu: Son fıkrada kastedilmek istenen dar anlamda sosyal güvenlik hakkı değil, geniş anlamda sosyal güvenlik hakkıdır.
Sosyal güvenlik hakkının etkin kullanılması da vurgulanacaktır.
Sendika hakkı
Madde 37- (1) Çalışanlar ve işverenler, önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten çekilme haklarına sahiptir.
(2)Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.
(3)Sendikaların ve üst kuruluşlarının kuruluş, yönetim ve işleyişleri(CHP ve BDP önerisi: kadın-erkek arasında eşit temsil ve katılım ilkelerine uygun olarak) demokratik esaslara aykırı olamaz.
(4)Sendika hakkının sınırlanması sebebi olarak AK Parti kamu düzenini; MHP milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması; BDP başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını önermektedir. CHP ise herhangi bir sınırlama sebebi önermemektedir. Şu kadar ki CHP güvenlik güçleriyle silahlı kuvvetleri mensuplarının bu haktan ne derece yararlanacağının yasayla düzenlemesi gerektiğini ifade etmektedir.
(5) Sendikalar ancak mahkeme kararıyla kapatılabilir.
(6) (CHP önerisi) İşyerinde sendika üyeliğini teşvik amacıyla uygulanacak vergi ve prim muafiyetleri ile diğer önlemler kanunla düzenlenir.
(7) (CHP-BDP önerisi) Farklı istihdam biçimlerinin uygulanması suretiyle çalışanların ekonomik, sosyal ve sendikal hakları kısıtlanmaz. Devlet bu tür kısıtlayıcı uygulamalara karşı gerekli önlemleri alır.
(8) (BDP önerisi) Sendika kuruculuğu ve üyeliğinde fiilen çalışma şartı aranmaz.
(9) (BDP önerisi) Hizmet mekânı ev olan bütün işler, temizlik, bakım ve diğer hizmetler ev işçiliği kapsamındadır ve sendika kurma hakkından yararlanır.
(10) Sendika hakkının yaptırımlar dahil usul ve esasları kanunla düzenlenir.
Not:CHP önerisinde yer alan “uluslararası düzeyde” ifadesini değerlendirip komisyona ayrıca beyanda bulunacaktır.
Gerekçe notu: Çalışanlar ifadesinin kamu-özel ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanları kapsadığı yazılacaktır.

 

Yeni Emeklilik Yasası 2014

edevletkapisi

2014 yılında torba yasa ile emeklilik şartlarında değişiklik olması bekleniyor. Emeklilik şartları değiştiğinde yaş’ı beklemeden erken emekli olunabilecek. Bu yasa henüz çıkmadığı için detayları konusunda bilgi sahibi değiliz fakat çok yakında yeni emeklilik yasasını gazetelerde yayınlanacak ve herkes yeni emeklilik yasasını yorumlayacaktır.

Emekli olan vatandaşlar ne kadar emekli maaşı aldıklarını tam olarak bilememekte. Bunun nedeni de sağlık imkanlarından faydalandıkları için kesintiler olmasıdır. Bu kesintiler ilaç parası kesintisi ve doktor parası kesintileridir.

Sosyal güvenlik kurumunun biz çalışanlar için yaptığı uygulamalardan biri emekli maaşı sorgusudur. Henüz emekli olmayan fakat sigortalı olarak çalışan ya da belli bir gün ödeme yapan kişiler buradan ne zaman emekli olacaklarını ve ortalama olarak ne kadar emekli maaşı alacaklarını görebilmektedir. Buradan e –sorgu yapmak için ise bilmeniz gereken bilgiler;

  • Tc kimlik no
  • Ssk sicil no
  • Baba adı
  • Nüfus il
  • Nüfus ilçe
  • Doğum tarihi

Bu bilgileri doğru bir şekilde yazarak siz de emekli olunca ne kadar maaş alacağınızı öğrenebilirsiniz.

Şeker, Tüberküloz ve Sara Hastaları Erken Emekli Oluyor

edevletkapisi

Yeni çıkan torba yasa tasarısına göre artık 3 hastalık grubu da malulen emekli olabilecek. Bu hastalıklar şeker, tüberküloz ve sara hastaları için geçerli. Kronik olarak şeker hastası olanlar da artık malulen emekli sayılarak malul şartlarına göre emekli olabilecekler. Bu kişilerin erken emekli olması demektir.

Sara hastaları da kronik olarak ilaç kullanmaları ve hastalıklarından dolayı erken yıpranmaları sonucu onların da malulen emekli olmaları söz konusu. Yeni çıkacak olan torba yasa ile şeker hastaları, sara hastaları ve tüberküloz hastaları da erken emekli olabilmektedir. Malulen emekli olma şartlarının da kişinin sigortaya giriş, ve söz konusu süre önemli ve bu durumlara göre değişkenlik göstermektedir.

Yeni torba yasa tasarısı ne zaman yürürlüğe girerse bu 3 hastalık ile yaşayan insanlar da malulen emeklilik şartlarından faydalanacaklar. Şeker hastaları ne zaman malul sayılacak sorusuna yeni yasa ne zaman yürürlüğe girerse o zaman demek en doğru cevap olmakta. Bu nedenle siz de bizi takip etmeye devam edin yeni yasa tasarısı yürürlüğe girdiğinde şeker hastaları, sara hastaları, tüberküloz hastalarının hangi şartlarda emekli olacağını sizlerle paylaşacağız.