Yeni Kıdem Tazminatı Rafa Kalktı


Meclisin son günlerde gündeminde olan kıdem tazminatı yasası bilindiği gibi bazı değişiklikler kazanmaktaydı. Bu değişikliklerde kişi 15 yıl filen çalışması halinde kıdem tazminatını ev ya da taşınmaz alması şartı ile çalışana tazminatı verilebilecekti. Ayrıca kadınlara tanınan evlenmeleri halinde bir yıl içinde kıdem tazminatlarını alarak işten ayrılabilmekteydi. Yeni kıdem tazminatında ise bu durum kalkarak kadınlara böyle bir hak tanınmayacaktı. Buna karşılık olarak erkeklerinde muvazzaf askerlik durumlarından dolayı işten ayrılırken alınan kıdem tazminatı da kaldırılmak isteniyordu.

Yeni kıdem tazminatı ile iş hayatında ve iş yasasında bir çok şey değişecekti. Bu durum sendikaları harekete geçirerek bir baskı oluşturdu ve son nokta olarak yeni kıdem tazminatı yasa tasarısı rafa kalktı. Bu durum sendikaları ve çalışan kişileri memnun etmektedir. Yeni kıdem tazminatı ile bir çok hak kısıtlanacağı için işverenlerden başka kimse bu yasanın yürürlüğe girmesini istemiyordur. Son noktayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan koydu ve bu tasarının rafa kalkmasına karar verdi. Bu kararını da basınla paylaşan başbakan aynı zamanda sendikalara ve çalışanlara müjdeyi verdi.