Muhtaçlık Kavramı

edevletkapisi

 

Muhtaçlık durumunun kişilerde yaş olarak 65 yaş şartı kişinin çalışmaya elverişli olmayacağı düşünülmüştür. Muhtaçlık aylığı alan kişilerin aynı zamanda bakmakla yükümlü olduğu kişiler varsa ona göre de aylık bağlanacaktır. 65 yaşın tespitinde kişinin kimlik bilgileri, aksi öne sürüldüğünde ise kişinin biyolojik yaşı sayesinde ispat edilebilinir. Muhtaçlık için aylık almak isteyen kişilerin öncelikle sosyal güvenlik kurumuna başvuru yaparak talep etmeleri gereklidir.

Bireyin bakacak kimsesinin olmaması ve kendisine de bakacak sağlığı ve maddi durumu olmaması nedeniyle belli bir yaşa gelen kişilere muhtaç denmektedir. 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını kanıtlayan kişilere devlet belli oranda aylık ya da üç aylık bağlayacaktır.