İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir Kimler Alamaz

İşsizlik sigortasını alabilen kişiler;

Sosyal devletin çalışanını sosyal bir risk olan işsizliğe karşı koruma altına alması halidir. Çalışanın maruz kaldığı sosyal risk gelir azaltan bir durumdur ve kendisi ile ailesinin geçimini sağlamak için maddi yardıma ihtiyacı vardır. İşsiz kalan sigortalı bireyin iş bulana kadar geçireceği süreyi çok zarar görmeden atlatabilmesi için devletin yardımına ihtiyacı olacaktır.

Sosyal devletin işsiz kalan sigortalıya yardım edebilmesi için işsiz kalan bireyin bazı şartları yerine getirmesini bekler. Bu şartlar; iş sözleşmesinin kanunda gösterilen sebeplerle sona ermesi, belli bir prim ödeme şartını yerine getirmiş olması, iş sözleşmesinin askıya alınmış olmaması ve sigortalının Türkiye iş kurumuna başvurarak talepte bulunması gerekmektedir. Sigortalının belli bir primi ödeme şartını yerine getirmiş olması demek; 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu kapsamında işkura şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduğunu kaydettirmek ve iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olunması ve işten ayrılmadan son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli fiilen çalışılmış olunmalıdır. Bu şartları yerine getiren sigortalı işsizlik sigortasına hak kazanır.

İşsizlik maaşı alamayan kişiler;

İşsizlik maaşı, devletin sosyal riskler içinde saydığı işsizlik riskine karşı aldığı bir tedbirdir. Bu güvenceyi devletin yerine getirebilmesi bazı şartlar içerirken kimlerin alamayacağı da belirlenmiştir. İşsizlik maaşı alamayacak olanların başında sigortalı olmayanlar ya da sigortalı bir işte çalışmayanlar gelmektedir. İşsizlik maaşı alabilmek için sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak bir yerde iş sözleşmesi ile çalışmak ilk şarttır.

Sigortalı olarak çalışan bireylerin, çalışmakta olduğu işten istifa edere kendi isteği ile ayrılanlar diğer bir ifade ile istifa edilmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan, davranışları nedeniyle işveren tarafından işine son verilenler yani iş kanunu madde 25 e göre işverenin haklı nedenle feshi söz konusu olduğu durumda, iş sözleşmesi grev ve lokavt gibi nedenlerle askıya alınmış olanlar, işen ayrılmadan önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işszilik primi bulunmaması veya geriye doğru son 120 günün primlerinin eksik olması ya da sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı alması halinde sigortalı kişiler işsizlik maaşı alamazlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir